Projekt

Zdravotný asistent

prináša inovatívne riešenie, ktorého cieľom je využitím moderných technológii skvalitniť a zefektivniť diagnostiku a monitoring liečby a tým podporiť a skrátiť liečebný proces a zmierniť obmedzenia spôsobené zdravotným stavom pacienta.

PRIHLÁSIť SA DO SOFTVÉRU LEKáRA

Čo prináša LEKárovi

1. poskytuje kvalitné informácie pre správne určenie alebo úpravu liečby. Poskytuje objektívne dáta o stave pacienta, na základe ktorých vie vyhodnotiť účinnosť aplikovanej liečby. 

2. informácie zbierané o pacientovi sú lekárovi prístupné online čo mu umožňuje monitoring pacienta a jeho stavu a prípadné okamžité úpravy liečby v prípade potreby 

3. na základe grafického zobrazenia vybraných monitorovaných parametrov dokáže odhaliť súvislosti, ktoré by izolovane mohli ostať skryté.

4.  znižuje potrebu fyzických návštev a predlžuje lehoty pravidelných kontrol bez straty informácií o pacientovom stave 

5. poskytuje efektívny spôsob komunikácie s pacientom, umožnuje prakticky okamžiú výmenu informácií medzi lekárom a pacientom 

6. dokáže upozorniť na kritické hodnoty meraní zaznamenané pacientom a teda na potrebu prípadnej reakcie zo strany lekára

Čo prináša pacientovi

1. šetrí čas a náklady spojené s fyzickými návštevami lekára, výrazne eliminuje rizika takýchto návštev obzvlášť v čase pandémie

2. pacientom s rôznym druhom zdravotného postihnutia pomáha lepšie sa integrovať do spoločnosti a zmierňuje dopady a obmedzenia súvisiace so zdravotným postihnutím 

3. poskytuje SOS režim, ktorý pacientovi pomáha zachrániť život včasným privolaním pomoci a poskytnutím informácii nevyhnutných k jeho záchrane.

4.  sleduje a pripomína pacientovi všetky potrebné aktivity predpísané lekárom vrámci liečby a tým podporuje jej účinnosť a urýchľuje zlepšenia zdravotného stavu.

5.  poskytuje pacientovi prehľad nad hodnotami sledovaných aktivít čim mu dáva možnosť korekcií s cieľom zefektívnenia liečby  

6. dôkladným sledovaním nastavených parametrov vie  prispieť ku skráteniu hospitalizácie a skoršom návrate do domáceho liečenia.

Ako to funguje?

Systém využíva kombináciu moderných technológií a mobilných zariadení.  Lekár vytvorí vo svojom softvéri liečebný plán , ktorý je následne zobrazovaný na mobilnom zariadení pacienta. Mobilná aplikácia pacienta notifikuje o aktivitách nastaveného plánu a umožňuje mu zadávať hodnoty pre jednotlivé merania. Tie sú následne prenášané späť k lekárovi, ktorý ich vie vyhodnotiť a upraviť liečebný plán podľa potreby. Systém podporuje  všetky najpoužívanejšie platformy.

Softvér lekára (OS Windows)

Softvér lekára je dostupný na viacerých platformách. Verzia pre OS WIndows ...

VIAC

Softvér lekára (MAC OS)

Softvér lekára je dostupný na viacerých platformách. Verzia pre MAC OS  ...

VIAC

Aplikácia pre pacienta 
(OS Android)

Aplikácia pre pacienta vo verzii pre OS Android ponúka množstvo funkcií...

VIAC

Aplikácia pre pacienta
(iOS)

Aplikácia pre pacienta vo verzii pre iOS ponúka množstvo funkcií...

VIAC