Hlavné vlastnosti

Softvér lekára je samostatná MAC OS aplikácia alebo WEB aplikácia a poskytuje nasledovné hlavné funkcionality

Pacienti

Poskytuje kompletný prehlad pacientov a ich liečebných plánov. 
Prostredníctvom funkcoinality správ umožnuje výmenu informácii medzi pacientom a lekárom.

Liečebné plány

Umožnuje nastaviť alebo upraviť liečebné plány pre každého pacienta. Plány a namerané hodnoty sa uchovávajú pre možnosť porovnania. Pre každú aktivitu je možné nastaviť vlastnú periodicitu opakovania. 

Monitoring

Zbiera online dáta o pacientoch a zobrazuje ich vo forme grafov. Merania pre jednotlivé aktivity sa zapisujú online do plánu pacienta kde ich má možnosť lekár okamžite vidieť a analyzovať.

Databáza aktivít

Obsahuje databázu predpripravených systémových aktivít pre všetky bežné monitorované parametre, ale umožňuje aj vytvorenie vlastných typov aktivít s vlastnými meraniami.

Kliniky

Podporuje rozdelenie zdravotníckeho personálu a pacientov do kliník, Dovoluje zdielanie pacientov medzi používateľmi podľa priradenia do jednotlivých kliník.

Používatelia

Podporuje manažment používateľských rolí s rôznymi právami. Jednotlivé role majú rôzne oprávenia na pridávanie alebo odoberanie ďaľších používateľov, pcaientov, kliník atď..