Potom ako si aplikáciu jednoducho nainštalujete na svoje mobilné zariadenie, dostanete od svojho lekára jedinenčný kód, ktorý zadáte do aplikácie. 
Áno, to je všetko.. vzápätí už na svojom zariadení vidíte plány, ktoré Vám lekár nastavil a môže sa začať...

Hlavné vlastnosti

Liečebný plán

Liečebný plán je sada aktiviít, ktoré Vám nastavil Váš lekár s cieľom podporiť liečbu a zlepšiť monitoring Vašeho zdravotného stavu. Na jednej obrazovke uvidíte všetky aktivity aj od kedy do kedy sa vykonávajú.

Denný plán

Na základe liečebného plánu vytvoreného lekárom sa Vám pre každý deň zobrazí prehlľad aktvivít pre konkrétny deň aj s časmi na kedy sú naplánované. Takto máte jasný prehľad čo Vás v konkrétny den čaká.

Pripomienky

Každá aktivita z denného plánu sa Vám pripomenie formou notifikácie v plánovanom čase merania aby ste na nič nezabudli. Spôsob pripomenutia je konfigurovateľný.

Grafy

Grafy poskytujú neoceniteľný prehľad o vývoji Vami zadaných hodnôt pre jednotlivé aktivity. Môžete z nich vidieť ako sa vyvíjajú v čase a aká je súvislosť medzi jednotlivými aktivitami.

SOS mód

V prípade núdze viete jedným tlačítkom aktivovať SOS mód, ktorý vie odoslať núdzové SMS na dve telefónne čísla s preddefinovaným textom a Vašimi GPS súradnicami ako aj informovať okoloidúcich ako Vám pomôcť

Správy pre lekára

Chcete dať svojmu lekárovi vedieť dôležitú informáciu týkajúcu sa Vašho liečebného plánu? Využite možnosť zaslať lekárovi správu priamo z aplikácie, ktorá sa mu okamžite zobrazí.

Offline mód

Aj keď sa ocitnete dočasne mimo pokrytia mobilným signálom, žiaden strach. Aplikácia dokáže žiť samostatne až kým sa opäť nedostanete do dátového pripojenia.

Profil

Vo svojom profile si nastavíte ako si želáte pripomenúť plánované merania, či, kam a s akým textom zaslať núdzovú SMS a aký text zobraziť na displaji Vašeho telefónu pri aktivovaní SOS módu.